Gelişim Partnerlerimiz

Engin ERGÜDEN

Mali Müşavir & Eğitmen

Uludağ Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitelerinde lisans, yüksek lisans ve çeşitli programları tamamlayan Dr. A. Engin ERGÜDEN yine Marmara Üniversitesinde, “Japon Muhasebe Sistemi ve Türk Muhasebe Sistemi Karşılaştırılması” isimli tezi ile doktora derecesini aldı. Yeditepe Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Işık Üniversitende Finansal Muhasebe ve Denetim, MBA yüksek lisans programında ise Finansal Muhasebe dersleri vermektedir.

Text
Text

Engin ERGÜDEN Biyografisi

Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Lisans sonrası İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü İngilizce Finans Yönetimi İhtisas Programına katıldı. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman programından “Sermaye Piyasası Kanununa Göre Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi” adlı tezi ile tamamladı, aynı Üniversitenin aynı enstitüsünden “Japon Muhasebe Sistemi ve Türk Muhasebe Sistemi Karşılaştırılması” isimli tezi ile doktora derecesini aldı.

Dr. A. Engin ERGÜDEN Yeditepe Üniversitesi, Okan, Bahçeşehir Üniversitesi ve Işık Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünde ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Finansal Muhasebe ve Denetim, MBA yüksek lisans programında Finansal Muhasebe dersleri vermektedir.

Ayrıca Dr. A.Engin ERGÜDEN, TÜRMOB -Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliğinde Türk Ticaret Kanunu ve Bağımsız Denetim Standartları ve Uygulamaları ile Kamu Gözetimi Kurumu, meslek mensubu yetkilendirme eğitimleri kapsamında Bağımsız Denetim Standartları ve Şirketlere yönelik profesyonel eğitimler de vermektedir.

Eğitim Konuları:

 • Bağımsız Denetçiler İçin Gerekli SP Mevzuatı
 • Bütçe ve Bütçe Uygulamaları Eğitimi
 • E-Fatura & E-Defter Eğitimi
 • Hile ve Hile Denetimi
 • İç Denetim Eğitimi
 • İleri Finans ve Muhasebe Eğitimi
 • Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi
 • Maliyet Yönetimi ve Maliyet Muhasebesi Eğitimi
 • Perakende Sektöründe İç Denetim Eğitimi
 • Uygulamalı Grup Şirketleri Muhasebesi ve Raporlama Eğitimi
 • Uygulamalı Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi, Ölçümü ve Raporlaması Eğitimi
 • Tek Düzen Hesap Planı Eğitimi
 • UDS - Bağımsız Denetim Uygulamalrı
 • UFRS - Eğitimi
 • Uygulamalı Finançı Olmayanlar İçin Temel Finans ve Muh
 • Uygulamalı İleri Finansal Okur yazarlık
 • Uygulamalı Temel Finansal Okuryazarlık Eğitimi