Hibe & Teşvik

İhracat Destekleri

Günümüzde, uluslararası ticaretten daha fazla pay alabilmek dünyadaki gelişmeleri dikkatle takip etmeyi ve gerekli stratejileri belirlemeyi gerektirmektedir. Ülke içi ve dışında yaşanabilecek kriz veya sorunları en hafif şekilde atatmak artık ihracat yapmaktan geçmektedir. İhracatını artırmak isteyen firmaların tek başlarına yaptıkları çalışmalar zaman zaman yeterli olmamaktadır. Bu yüzden ihracat desteklerinin amacı başta KOBİ’ler olmak üzere ihracatçı firmaların ihracata yönelik faaliyetlerini destekleyerek, ihracat sürecinde karşılaştıkları sorunların giderilmesine yardımcı olmak ve rekabet gücü kazanmalarına olanak sağlamaktır.

İhracat desteklerinden yararlanabilmek, belli prosedür ve şartları taşıyan, yazım detaylarında uzmanlık gerektiren iyi bir proje ile gerçekleşebilmektedir. Zamanın çok kıymetli olduğu günümüzde başarılı bir proje için İkaros&Partners projenizde başından sonuna kadar yanınızda olacaktır.

Text

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

YURT DIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ
KATILIMCI FİRMA DESTEĞİ FUAR TÜRÜ DESTEK TUTARI 2019 FUARLARI ÜST LİMİT 2020 FUARLARI ÜST LİMİT
FUAR KATILIM DESTEĞİ Genel Ticaret Fuarı “Desteğe Esas Tutar (TL)*” x “Metrekare” 71.000 TL 77.000 TL
Sektörel Fuar 107.000 TL 117.000 TL
Prestijli Fuar 360.000 TL 394.000 TL
YURT DIŞI FUARLAR İÇİN ORGANİZATÖR TANITIM DESTEĞİ
TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ FUAR TÜRÜ DESTEK ORANI 2019 FUARLARI ÜST LİMİT 2020 FUARLARI ÜST LİMİT
TANITIM DESTEĞİ Genel Ticaret Fuarı 75% 460.000 TL 504.000 TL
Sektörel Fuar 75% 721.000 TL 790.000 TL
İLAVE TANITIM DESTEĞİ Sektörel Fuar 75% 460.000 TL 504.000 TL

01.07.2017 tarihinden sonra düzenlenen yurt dışı fuarları için, Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenerek Bakanlık resmi web sayfasında ilan edilen; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya metrekare bazında ödenecek bedeli ifade eder.

Yurt İçinde Gerçekleştirilen Uluslararası Fuarların Desteklenmesi

ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLARA KATILIM DESTEĞİ
KATILIMCILARIN DESTEKLENMESİ DESTEK ORANI 2019 ÜST LİMİT 2020 ÜST LİMİT
Fuar Katılım Desteği 50% 38.000 TL 41.000 TL
(Boş Alan Ve Stant Harcamaları)
ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLAR İÇİN ORGANİZATÖR TANITIM DESTEĞİ
TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ DESTEK ORANI 2019 ÜST LİMİT 2020 ÜST LİMİT
Yurt Dışı Tanıtım Desteği 50% 666.000 TL 729.000 TL
Yurt İçi Tanıtım Desteği 50% 222.000 TL 243.000 TL

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ
DESTEK TÜRÜ DESTEK KONUSU DESTEK ORANI DESTEK ÜST SINIRI (USD)
Pazara giriş Pazara girişte aranan belge ve sertifikalar 50% Şirket başına yıllık 250.000 USD
Test / Analiz Raporu Raporlar
Tarım analizi Tarım analizleri
KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ (KTZ) PROJESİ DESTEĞİ
DESTEKLENEN HARCAMA KALEMLERİ DESTEK ORANI
Makine, Ekipman ve Donanım Alımı 50%
Yurt Dışı Ofis-Depo Harcamaları 50%
Yazılım Alımı 50%
Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri 50%
Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamalar 50%
Giderler 2 YIL süresince TOPLAM da 1.000.000 USD kadar ve bir şirketin AZAMİ 1adet projesi desteklenir.

KTZ Proje desteği kapsamına alınmak için, KTZ projesinin T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanması gerekmektedir.

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi

Tasarım Desteği